🚩 กทพ. ร่วมสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย 🚩

🚩 กทพ. ร่วมสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย 🚩

🗓️ วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2566) เวลา 11.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการเป็นผู้แทน กทพ. มอบเงินสนับสนุนสมทบ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” 🚩 จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที อาทิ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤติเร่งด่วนและการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู 📍

🎯 โดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ⛳️

🔖 จากนั้น ผอ.สผว. ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจน้องๆ ผู้พิการที่ประจำอยู่ที่ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Cafe สาขา สภากาชาดไทย อีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.