🎉 🆓 กทพ. มอบ 🎁 ของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 🚘 🆓

🎉🆓 กทพ. มอบ 🎁  ของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 🚘 🆓

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม 🎁 มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ดังนี้  👉 👉

🆓 การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย
🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์)

📌 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เช่นเดียวกับกรมทางหลวง

🎁 และร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด  🆓 โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้
🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
🛣 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
🛣 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด)

📌 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน

🎁 พร้อมทั้งขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) จำนวน 25 บาท สำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 💥

🚙 🚗  กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ โปรดชะลอความเร็วเมื่อผ่านด่านฯ ที่ยกเว้นค่าผ่านทาง 🛣️ 🚗 🚗

🎯 ทั้งนี้ ทางพิเศษฉลองรัชไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงเวลาดังกล่าว 🎯

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.