🎉 🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง ในช่วง 💦 เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 🚘 🆓

🎉🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง ในช่วงเทศกาล 💦 สงกรานต์ พ.ศ. 2566 🚘 🆓

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล💦 สงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ดังนี้

🆓 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ได้แก่

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 สายทาง ตั้งแต่วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง

🆓 ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) จำนวน 20 ด่าน
🆓 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 21 ด่าน

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. รวม 3 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)
🆓 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
🆓 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
🆓 ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

✅ มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร รวมถึง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) จัดกำลัง👮🏻พนักงานจัดการจราจร 👲 พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 🚑 รถกู้ภัย 🚒 รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร ฯลฯ

✳️ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ EXAT Call Center  📞 1543 พร้อมทั้งให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน 📲 Application EXAT Portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.