💉💊 กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 4✌✌

 💉💊 กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 4 ✌✌

💊💪 วันนี้ (19 กรกฎาคม 2565) นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ชำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 4 โดยการมอบชุดตรวจ ATK หน้ากากผ้า และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ชุมชนรัตนจีนะ ซึ่งเป็นชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 🛣 สายพระราม 3-ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีจำนวนทั้งสิ้น 168 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 💪🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.