🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒🔥 🛣 ทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2566 🆘

🔥 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒🔥 🛣 ทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2566 🚨

🏷️ วันนี้ (27 มกราคม 2566) เวลา 9.30 น. 🤵🏻 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ 🛣 การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒🔥 ใต้ทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2566 ณ 🏫 โรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือ 🤝 จาก 🏫 โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 🏢 สำนักงานเขตบางพลัด 🌇 สถานีดับเพลิงตำรวจนครบาลบางพลัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุมชน ⛩️ ⛺ วัดวิมุตยาราม และชุมชนวัดเพลง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ 👨‍🚒🔥

💥 ในการนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิง อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้กับชุมชน โรงเรียน และวัดวิมุตยารามอีกด้วย🧯🧯

🎯 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.