กทพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและการสอบหลักสูตร Low code platform โดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล

  ⭐️ กทพ. จัดพิธีมอบ 📃 ประกาศนียบัตรบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและการสอบหลักสูตร Low code platform โดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล ✨

✨ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมและการสอบหลักสูตร Low Code Platform 💫 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 ท่าน ผ่านการทดสอบจำนวน 14 ท่าน (ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565)โดยมี นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

⭐️ ในการนี้ เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และนายจีระพันธ์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ โดยเรือโทเสนาะฯ เป็นผู้มอบ🏆 รางวัลผู้ชนะ (Champion) 5 อันดับแรก ที่มีทักษะและสมรรถนะที่โดดเด่น ให้แก่บุคลากรจำนวน 5 รางวัล

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.