✨ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กทพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 3 สมัย 🏆🏆🏆

✨ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กทพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 3 สมัย 🏆 🏆 🏆

🏷️ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.  นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กทพ. เป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กทพ. รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 “ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.