🙂 กทพ. เข้ารับ 🏆 โล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน 🌟

🙂 กทพ. เข้ารับ 🏆 โล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน 🌟

📅 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฎิบัติการพิเศษ เป็นผู้แทน กทพ. เข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.