🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📑 ผลงานพร้อมรับมอบ 📇 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🏬

🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📚 ผลงานพร้อมรับมอบเกียรติ 📇 บัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🏬

🏷️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้าร่วมนำเสนอ 📑 ผลงานพร้อมรับ 📇 มอบเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 🏬 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

🛣️ ✨ กลุ่ม Innovation For Smart Expressway โดย กองวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบตรวจจับและค้นหาป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ สำหรับทางพิเศษฉลองรัช 🛣 (Automatic License Plate Recognition and Smart Search)” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการค้นหารายการผ่านทาง ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 โดยมี นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อรับมอบเกียรติบัตร 📇 จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

🛣️ ✨ กลุ่ม EXAT Burapha Withi Innovation โดย กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (License Plate Recognition: LPR)” เป็นการนำเทคโนโลยี LPR มาใช้แทนบัตร Transit Card โดยทำการปรับปรุงทั้งในส่วนของช่องทางขาเข้า ณ ด่านต้นทาง และช่องทางขาออก ณ ด่านปลายทาง เพื่อรองรับการคิดอัตราค่าผ่านทางตามระยะทางได้อย่างถูกต้องของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) สามารถรองรับปริมาณจราจรผ่านทางที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน ทั้งด่านต้นทางและด่านปลายทาง ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 โดยมี นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 🏬 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 🏆

กองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป

Comments are closed.