🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี 🎊

🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี 🎊

⭐️ 🗓 วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี และสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินททราบรมราชชนนี รวมถึงมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณอาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.