⭐️ กทพ. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ ประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย🏃‍♀️🏋️‍♀️🏃💪✨

  ⭐️ กทพ. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ ประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย🏃‍♀️🏋️‍♀️🏃💪✨

🎯 วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ศูนย์สุขภาพ 🏋️‍♀️🧘 ประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดฯ บริเวณชั้น 5 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 💫

✅ ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ฯ ได้ทดสอบการใช้เครื่องออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ ภายในศูนย์สุขภาพ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมห้องโยคะและห้องแอโรบิก 🧘 โดยศูนย์สุขภาพ กทพ. เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกายและสุขภาพภายใน กทพ. เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของบุคลากรในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 💪🏃⚽🏸

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.