กทพ. ร่วมกับ บริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) ประเทศญี่ปุ่น จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Virtual Tour)

  ⭐️ กทพ. ร่วมกับ บริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) ประเทศญี่ปุ่น จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Virtual Tour)

🎯 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) ประเทศญี่ปุ่น จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Virtual Tour) โปรแกรม Google Meet โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายนโยบายและแผน และกองวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนประมาณ 50 คน ในการนี้ นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท MEX สำนักงานผู้แทนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Representative Office) ประกอบด้วย Mr. SUZUKI Tatsumi ตำแหน่ง Director of Bangkok Office, Mr. OMORI Makoto ตำแหน่ง Deputy Director of Bangkok Office และ Mr. NAKAJIMA Takaya ตำแหน่ง Deputy Manager of Overseas Projects Division พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและล่ามแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 2401 ชั้น 24 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

🌟 โดยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การป้องกันภัยพิบัติในอุโมงค์ การควบคุมการจราจรบนทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมอุปกรณ์สำหรับทางพิเศษ พร้อมทั้งได้นำชมการถ่ายทอดสดห้อง Traffic Control Room และ Facility Control Room ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.