🏫 กทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ MOE Safety Center 👦👧

🏫 กทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ MOE Safety Center 👦👧

🗓 วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ MOE Safety Center โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ 🏫 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 🌳

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.