💙 กทพ. จัดกิจกรรม “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ. 👵🏻💙

💙 กทพ. จัดกิจกรรม “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ. 👵🏻💙

🗓 วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 08.00-12.00 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ.” โดยมีผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน 30 คู่ 👵🏻(คู่แม่-ลูก)👩 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢 🌳

❇️ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ.” 💙 👵🏻 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำร่วมกัน เช่น การเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น 23 การถ่ายภาพร่วมกันระหว่างแม่-ลูก เพื่อเป็นที่ระลึกกิจกรรม ถุงยารักษาใจ ร่วมเพ้นท์ถุงผ้า สำหรับใส่ยาหรือของใช้ส่วนตัวเพื่อมอบให้บ้านพักคนชรา การส่งมอบสิ่งของครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการมอบของขวัญแทนความรัก ความห่วงใย เพื่อเติมพลังใจในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน 30 คู่ (คู่แม่–ลูก) 👵🏻👩 โดยคัดเลือกจากฐานข้อมูลที่กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจำแนกลูกค้า ตามหลักพฤติกรรม (Behavioristic) ด้านความถี่ในการใช้บริการทางพิเศษตั้งแต่ 20 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.