🛣 กทพ. ร่วมกับเทศบาลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ❤✨

🛣 กทพ. ร่วมกับเทศบาลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ❤✨

​🗓️  วันนี้ (18 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 🎯 โดยมี นายพิชัยยุทธ แป้นทอง หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 6 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ นำอาหารว่าง และน้ำดื่ม จำนวน 150 ชุด ให้กับผู้ร่วมงาน และได้พัฒนาพื้นที่ร่วมกันในเขตทางพิเศษฯ ในการนี้ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 🚩

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.