ข่าวประชาสัมพันธ์

16/06/2016

กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางซื่อ เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

01/06/2016

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

27/05/2016

กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนกำแพงเพชร ๒ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

27/05/2016

กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางซื่อ เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

24/05/2016

กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางซื่อ ๑ ไปจนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตั้งกำแพงคอนกรีตกันตก ป้ายแนะนำเส้นทาง และเสาไฟฟ้า

18/05/2016

แถลงการณ์ สร.กทพ. เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทาง ปี ๔๖ (ฉบับที่ ๑)

11/05/2016

แถลงการณ์ สร.กทพ. เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทาง ปี ๔๖ (ฉบับที่ ๒)

11/05/2016

แถลงการณ์ สร.กทพ. เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทาง ปี ๔๖ (ฉบับที่ ๓)

10/05/2016

กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “วันแห่งความปลอดภัย”ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณทางเข้าคลังน้ำมันช่องนนทรี

05/05/2016

กทพ. แจ้งการเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านฯ บางแก้ว ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. เพื่อดำเนินโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก

23/04/2016

กทพ. แจ้งการปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง ๑ ช่อง บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางปะกง ๑ และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี

16/04/2016

กทพ. ชี้แจงกรณีค่าเสียหายจากเหตุการณ์รถชนไม้กั้นที่ด่านบางนา กม.๖ ที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์

09/04/2016

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

08/04/2016

กทพ. จัดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

08/04/2016

กทพ. สรุปสถิติช่วง ๑๑ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙) พบอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต