ข่าวผู้บริหาร

12 เมษายน, 2022

กทพ. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

11 เมษายน, 2022

กทพ. เปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) บริเวณชั้น 22 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

11 เมษายน, 2022

กทพ. รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

7 เมษายน, 2022

กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

7 เมษายน, 2022

กทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร)

5 เมษายน, 2022

กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20”

4 เมษายน, 2022

ประธานกรรมการ กทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดา (จำลอง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กทพ. ประจำปี 2565

4 เมษายน, 2022

กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี

1 เมษายน, 2022

กทพ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี

1 เมษายน, 2022

กทพ. เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

30 มีนาคม, 2022

กทพ. ให้การต้อนรับ กรมทางหลวง และที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงฯ

27 มีนาคม, 2022

กทพ. เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณประไพ รัตนเศรษฐ คุณย่าของนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

26 มีนาคม, 2022

กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 125 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

25 มีนาคม, 2022

ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในองค์กร

24 มีนาคม, 2022

กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2565

แชร์