ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของกทพ.

29 พฤษภาคม, 2020

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)

29 พฤษภาคม, 2020

กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ

14 พฤษภาคม, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 27 เมษายน 2563

14 พฤษภาคม, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

14 พฤษภาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)

14 พฤษภาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แชร์