ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของกทพ.

13 พฤษภาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

22 เมษายน, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

22 เมษายน, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 14 เมษายน 2563

22 เมษายน, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

14 เมษายน, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 10 เมษายน 2563

14 เมษายน, 2020

รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก

แชร์