ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของกทพ.

20 มีนาคม, 2020

ขั้นตอนจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง กทพ.)

20 มีนาคม, 2020

ขอความร่วมมือ พนักงานและลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งดหรือเลื่อนเดินทางไปยังต่างประเทศ

20 มีนาคม, 2020

การดำเนินการประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

19 มีนาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

19 มีนาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

19 มีนาคม, 2020

ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)

แชร์