🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง 🎁 เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🚘 🆓

🎉🆓 ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง เป็น 🎁 ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🚗 🆓

🛣 วันนี้ (29 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) และร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า – ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 จุด

🆓 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย

🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์)
📌โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

🆓 และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้
🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
🛣 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
🛣 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)
⛳️ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน

📌 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษ เดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 จุด ดังนี้

⛳️ ด่านฯ ขาออกเมือง (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 1 มกราคม 2566) ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เวลา 07.00 – 21.00 น.
⛳️ ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2566) ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

🚘 ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้
👮‍♂️ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566
🚘 รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย “ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง”
👮‍♂️ จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

🏢 ศูนย์บริหารทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษทั้ง 7 ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

🚗 จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ด่านฯ บางนา และด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 30, 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจร 👮🏻ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 👮🏻 ทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

❇️ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ EXAT Call Center  📞 1543 พร้อมทั้งให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน 📲  Application “EXAT Portal SOS ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.