📚🌟 กทพ. จัดพิธีเปิดห้องสมุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย📖📙📘

  🌟 📚 กทพ. จัดพิธีเปิดห้องสมุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 📖📙📘

📒 วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด กทพ. โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รวมถึงผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสมุด กทพ. ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 💫

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.