🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌱 🌳 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ✨

🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌳🌱เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ✨

🗓 วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ นายพิชัยยุทธ แป้นทอง หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 6 เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌱🌳เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่างใต้ 🛣 ทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ท้ายหมู่บ้านเทพานิเวศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.