📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบ เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ด่านฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗🚙 🛣 ⚠️ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 🚧

📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ด่านฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗 🚙⚠️ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 🚧 ตั้งแต่เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 🕗 20.00 น.


🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ด่าน ฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช โดยจะ ⛔ ปิด 🚧  เบี่ยงจราจร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

⛔ ปิด 🚧  เบี่ยงจราจรช่องทาง 5  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565  เวลา 🕛 12.00 น.  –  วันที่ 23 ตุลาคม 2565  เวลา 🕗 20.00 น.

⛔ ปิด 🚧  เบี่ยงจราจรช่องทาง 8  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕛 12.00 น.  –  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕗 20.00 น.

⛔ ปิด 🚧  เบี่ยงจราจรช่องทาง 6  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕛 12.00 น.  –  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕗 20.00 น.

⛔ ปิด 🚧  เบี่ยงจราจรช่องทาง 7  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕛 12.00 น.  –  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565  เวลา 🕗 20.00 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 📞1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.