📢 กทพ. จะดำเนินการ 🏗 รื้อย้าย และติดตั้งโครงสร้าง Main Truss บนถนนพระราม 2 บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣 ⚠️ ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565 🚧

📢 กทพ. จะดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss บนถนนพระราม 2 บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🏗  🛣 ⚠️ ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 🕚 23:00 น. ถึง 🕓 04:00 น.

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการ ⛔ ปิดทางลงช่องทางหลัก ⚠️ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร และจะดำเนินการ ⛔ ปิดทางลงช่องทางหลัก 🚧 ฝั่งขาเข้า ⚠️ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางคู่ขนาน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 🕚 23:00 น. ถึง 🕓 04:00 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 📞 02-101-0493 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.