📢 วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2565 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 🛣 เพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ⚠️

📢 วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2565 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 🛣 เพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ⚠️

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ฝั่ง A ทิศทางมาจากถนนบางนา-ตราดมุ่งหน้าบางพลี – สุขสวัสดิ์ ช่วงกม. ที่ 18+450 ถึง กม.ที่ 19+550 โดยจะดำเนินการ ⛔ ปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องจราจรซ้าย ⚠️ และไหล่ทางซ้าย 🚧 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. – วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 04.00 น. 🚨 🛣 🚗

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.