📢 กทพ. ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🚗 🚙 🚧 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🚗 🚙 ⚠️ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณด่าน ฯ ปากน้ำ 3 ทางออก 3 บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการใช้ช่องทางดั่งกล่าวสามารถใช้ด่าน ฯ ปากน้ำ 2 ทางออก 4 แทนชั่วคราว

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center  📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.