📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด และ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง (Gantry) บน 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ⚠️

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 และเบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง (Gantry) บนทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 🚗 🛣 ⚠️

​🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เบสท์ เวิร์ค (ไทยแลนด์) ให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station) บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาออก (รามอินทรามุ่งหน้าจตุโชติ) บริเวณ กม. 20+500 ถึง กม. 22+700 A จึงมีความจำเป็นจะต้อง⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง (Gantry) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 🕙 22.00 – 🕓 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

➡️ 1. วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.00-04.00 น.ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร (ช่องซ้ายและช่องกลาง) และ เวลา 00.01 – 03.00 น. จะ ⛔ ปิดการจราจรทุกช่อง 🚧ทาง และจะทำการเปิดช่องจราจรช่องขวา 1 ช่องทาง สลับกันทุก ๆ 5 นาที

➡️ 2. วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566ปิดเบี่ยง 🚧จราจรช่องทางไหล่ทาง ⚠️ ตลอด 24 ชั่วโมง 📌

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.