📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ ทางลงถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 🕚 23:00 น. ถึง 🕓 04:00 น.

กทพ. 📢 แจ้งปิด ⛔ ทางลง ถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 🕚 23:00 น. ถึง 🕓 04:00 น.

   🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการ ⛔ ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Gantry Winch โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 🕚 23:00 น. ถึง 🕓 04:00 น.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.