🚩 กทพ. เผย 💰💰💰เงินค่าผ่านทางทุกบาททุกสตางค์ 💵💵💵 ของผู้ใช้ทางพิเศษในการผ่านทาง นอกจากจะนำไปดำเนิน 🛣 🌉 โครงการทางพิเศษสายใหม่ ๆ 🆕

🙂 กทพ. เผยเงินค่าผ่านทางทุกบาท 💰 ทุกสตางค์ 💵 ของผู้ใช้ทางพิเศษ ในการผ่านทาง นอกจากจะนำไปดำเนินโครงการทางพิเศษสายใหม่ ๆ

🚩 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เผย 💰เงินค่าผ่านทางทุกบาท 💵 ทุกสตางค์ของผู้ใช้ทางพิเศษ ในการผ่านทาง นอกจากจะนำไปดำเนิน 🛣 โครงการทางพิเศษสายใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง 🚗🚙 และแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว กทพ. ยังได้ส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ 💰💵 มาตั้งแต่ ปี 2526 โดยนับถึงปัจจุบัน กทพ. นำส่งเงินเข้ารัฐ ไปแล้วมากกว่า 47,861 ล้านบาท 💰💰💵💵💵

🌅 ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ก่อตั้งขึ้น นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน 🛣️ กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษไปแล้ว 8 สายทาง 🌉 รวมระยะทางทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 🚗🚙 และได้มีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้าในการนำส่งเงินเข้ารัฐ เป็นรายได้ของแผ่นดิน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด 💥

🎯 ทั้งนี้ กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษสายทางแรก 🛣️ คือทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วง ดินแดง – ท่าเรือ ในปี 2524 และเริ่มมีผลประกอบการที่ดี มีกำไร สามารถนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน ในปี 2526 จำนวน 16 ล้านบาท 💰💵 และล่าสุด ปี 2565 กทพ.ได้นำส่งเงินเข้ารัฐ จำนวน 3,064 ล้านบาท 🌅

🎇 นับจนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน รวมจำนวน 47,861,299,457 บาท ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ กทพ. 🌟 ที่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้า ในการนำเงินเข้ารัฐ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ✨

💥 อนึ่ง ล่าสุด กทพ.ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 🏆 ประจำปี 2565 ประเภท “พัฒนาองค์กรดีเด่น” จาก สคร. อีกด้วย ⭐️ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.