✅ 📢 กทพ. ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass จะเริ่มเก็บในปีหน้า (ปี 2566) โดยเฉพาะบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป ❇️✴️

✴️ 📢 กทพ. ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass จะเริ่มเก็บในปีหน้า โดยเฉพาะบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป ✅

💥 ❌❌❌ ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass จำนวน 25 บาท ต่อเดือน โดยจะเริ่มเก็บภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นั้น ❌❌❌❌

📣 กทพ. ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง นั่นก็คือ กทพ. จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว เติมเงิน เท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass โดยทั่วไป และจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีจากผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคมปีหน้า คือ ปี 2566

❇️ 📌 เนื่องจากการให้บริการบัตร Easy Pass กทพ. ต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้ โดย กทพ. ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ซึ่ง กทพ. ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี  ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass อาทิ ไปทำงานต่างประเทศ หรือเหตุอื่น ๆ ก็สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจะได้รับเงินในบัตรคืน

📝 อย่างไรก็ตามก่อนจะครบกำหนด 1 ปี กทพ. จะได้ส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.