💚❤ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ 📦 ✨ ทางพิเศษรักษ์โลก ❤🌎 ปีงบประมาณ 2566 📦♻️

❤🌎 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2566 📦♻️

❤🌎💚 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที ที่แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว แล้ว 📦 ส่งมารีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ♻️🪑เพื่อส่งมอบความสุขสู่นักเรียนใน 🏫 โรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน วัตถุประสงค์ในการลดภาวะโลกร้อน 🌳 เพื่อส่งมอบความสุขสู่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

💚 โดยส่งมอบได้ที่ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ได้ตลอดปี 2566

📍สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โทร 📞 0 2558 9800 ต่อ 20630 – 20631

📌 หมายเหตุ : จำนวนกล่องที่ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ 1 ชุด
📁 100 ชิ้น = 1 กิโลกรัม
🪑 โต๊ะ 1 ชุด = 25 กิโลกรัม หรือ 2,500 ชิ้น

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.