📢 กทพ. ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษ 🛣 ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น

📢 กทพ. ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษ 🛣 ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น 

​ 🔺🔺ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ ( VMS ) บนทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น นั้น

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอชี้แจงว่าป้ายที่มีข้อความตกหล่น เป็นป้าย VMS แบบ full LED ที่ติดตั้งบนทางพิเศษฉลองรัชเพียงบางป้ายเท่านั้น ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีที่ตรวจพบ ตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลืออีก 7 สายทาง มิได้มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด

🔺 การทางพิเศษฯ ต้อง 🙏🏻 ขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.