📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) 🏖

📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) 🏖

​ 🏷️ วันนี้ (19 ธันวาคม 2565 ) เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) 🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 🗾 🏖

🌟 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 📃

💥 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาของโครงการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบทางแยกต่างระดับของโครงการ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุม ร่วมกับการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom 💻
โดยมีผู้สนใจ เข้าร่วมในการประชุมประมาณ 500 คน 🎤

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.