🌟 กทพ. ร่วมพิธีวาง 💐 พวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ✨

🛣 กทพ. ร่วมพิธีวาง 💐 พวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ✨

​ 🏷️🗓️ วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 07.00 น. นายกสิณพจน์ สถิรวสิษฐ์ รักษาการหัวหน้าแผนกงานสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🏫

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.