🤵🏻 กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ✨

🤵🏻 กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ✨

🔖 วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.