✨ กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” พุทธศักราช 2566 ✨

🔖 กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” พุทธศักราช 2566 ✨

🔖 วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ  รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.