⭐️ กทพ. จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม สำหรับการใช้บริการทางพิเศษ รุ่นที่ 1✨

  ⭐️ กทพ. จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม สำหรับการใช้บริการทางพิเศษ รุ่นที่ 1 ✨

⭐️ วันนี้ (30 มิ.ย. 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาหลักสูตร พัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม สำหรับการให้บริการทางพิเศษ รุ่นที่ 1 โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และพนักงานในสายงานปฏิบัติการ ทั้งฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง และฝ่ายควบคุมการจราจร จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมในการสัมมนา ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.