🛣 📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🏖 🌟

  🛣 📢  กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🏖 🌟

🔺วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 คาดว่าสามารถเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ภายในปี 2566 🏖

🎯 ในการนี้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน และนางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

🛣 ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมีนาคม 2566

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.