🛣 กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

🚩  กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 🏫

🗂️ 🗓️ วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ  🏫  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี นายพิชัยยุทธ แป้นทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกับคณาจารย์ และนักเรียน โดยมี นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ⛳️

🎯  ในการนี้ กทพ. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสื่อภาษาต่างประเทศ ให้แก่ทางโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท  อนึ่ง พระครูศรัทธากิจจานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอุทัยธาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.