🙂 กทพ. รับมอบผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 🛺 🦽 🦼

🙂 กทพ. รับมอบผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 🛺 🦽 🦼

​ 🗓 วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. รับมอบผลิตภัณฑ์จาก นายคำรณ มะนาวหวาน ประธานกลุ่มบริษัทสยาม เอเบิ้ลอินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) ภายใต้โครงการสร้างอาชีพ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงาน โดยได้รับมอบผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ▶️▶️

🛺 รถไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 1 คัน

🦽 วีลแชร์สำหรับผู้มาติดต่อ จำนวน 5 คัน

🦼 เครื่องกดขาตั้งเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ชุด

🎯 ในการนี้ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ

📌ทั้งนี้ ตลอดปีที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 พ.ศ. 2564-2565 แก่บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,712,250 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.