กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 🚞

🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ 🚃 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

​🗓 วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. 👩 นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ระหว่างกรมทางหลวง กับ สภาวิศวกร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี 👨🏻 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ 🚞 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริเวณโถงชั้น 1 โซน G.L.6D (โถงด้านในบริเวณขายตั๋วรถไฟฟ้าสีแดง)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.