กทพ. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

  ⭐️ กทพ. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 🚩

🌟 วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 14.30 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธ และ ✨💦 รดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 🌟โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม 🚩

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.