✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣 ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ร่วมทำ 📝 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ 💵

✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ✍️ 📄 ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อพัฒนาการให้บริการและพิจารณาค่าผ่านทางที่เหมาะสมในอนาคต

🛣 ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ให้ส่วนค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 10 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภทที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 (ฉลองรัช) มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 ปัจจุบัน ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ และในอนาคตจะมีการปรับปรุงเป็นระบบ M-Flow เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกสบายและสร้าง ความพึงพอใจมากที่สุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บัตร Easy Pass มากขึ้น ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 กทพ.จะให้ส่วนลดเฉพาะรถผู้ใช้ทางพิเศษบัตร Easy Pass เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษ ชำระค่าผ่านทาง ฯ จำนวน 30 บาทเท่าเดิม และยกเลิกการให้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทาง ฯ ด้วยเงินสด จะเก็บค่าผ่านทาง ฯ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 ในอัตรา รถยนต์ 4 ล้อ เก็บ 40 บาท รถยนต์ 6-10 ล้อ เก็บ 60 บาท รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ เก็บ 80 บาท

❇️  ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการแจกแผ่นปลิวแบบสำรวจความคิดเห็น ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษ ✅ ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านทางการสแกน QR Code ซึ่ง กทพ. จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าผ่านทาง ฯ ในอนาคต และนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.