🤵🏻 🚩 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเสวนาในงาน SUSTAINABILITY FORUM 2024 🌟 💚

🚩 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเสวนาในงาน SUSTAINABILITY FORUM 2024 🌟

🗓️ วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Sustainable Urbanization: Better Cities and Communities โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ธุรกิจด้านความยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดบทสรุปจากเวที COP28 และร่วมแบ่งปันมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ร่วมเวทีเสวนา ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 ไบเทค บางนา

🎯 โดยในเวลา 08.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ COP28 พันธสัญญาไทยขับเคลื่อนความยั่งยืน

💥 ในการนี้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม และนายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเสวนาและรับฟังปาฐกถาในงาน SUSTAINABILITY FORUM 2024 ในครั้งนี้ด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.