📣 กทพ. จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 📣 กทพ. จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

📣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยจะเริ่มดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ ▶️

🗓 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ บางปะกง 2  ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

🗓 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2  ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
🛣 ด่านฯ บางบ่อ  ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
🛣 ด่านฯ บางวัว ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

🗓 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ บางนา ก.ม. 6 (ขาออก) ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
🛣 ด่านฯ วงแหวนรอบนอก  ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
🛣 ด่านฯ บางพลี 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ บางแก้ว ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ บางนา กม.9-3    ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

🗓 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ บางพลี 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

🗓 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🛣 ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ บางเสาธง ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ บางพลีน้อย ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ บางสมัคร ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ บางปะกง 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
🛣 ด่านฯ ชลบุรี  ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

✅✅ 🚗 ผู้ใช้ทางสามารถขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง ไม่ต้องหยุดรับบัตรและไปชำระค่าผ่านทาง ณ ด่านฯ ขาออกได้ตามปกติ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.