🌟 กทพ. และโทลล์เวย์ ร่วมประชุมติดตามผลการนำ Easy Pass ไปใช้บนโทลล์เวย์ 🚘 🚙

  🌟 กทพ. และโทลล์เวย์ ร่วมประชุมติดตามผลการนำ Easy Pass ไปใช้บนโทลล์เวย์ 🚘 🚙

🌟 วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติบนทางยกระดับอุตราภิมุข ร่วมกับ ดร.ศักดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ กทพ. และดอนเมืองโทลล์เวย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2001 ชั้น 20 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นอกจากนี้ยังมีการประชุมผ่านระบบ Zoom อีกด้วย

✅ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.