🌟 กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ 🏦

 🌟 กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ 🏦

🗓 วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้บริหารของ ธอส. ให้การต้อนรับ และนำเสนอด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง ธอส. และ กทพ.

🔴  การศึกษาดูงานในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาทิศทางองค์กรและจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งตามขอบเขตของงานกำหนดให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.