🛣 กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 🌟

🛣 กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 🌟

🗓 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้บริหารของ กฟผ. ให้การต้อนรับ และนำเสนอการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง กฟผ. และ กทพ. 💡

✏️ และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ได้เข้าศึกษาดูงานด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้บริหารของ ธอส. ให้การต้อนรับ และนำเสนอด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง ธอส. และ กทพ. 🌟

🔴 การศึกษาดูงานในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาทิศทางองค์กรและจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งตามขอบเขตของงานกำหนดให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.