📣 กทพ. จัดตั้ง 👮🏻👲👷ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 🚨🏙 (War Room) ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 🔴

📣 กทพ. จัดตั้ง 👮🏻👲👷ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 🚨🏙 (War Room) ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565

⛳️ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) 🚨🚙 ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารฯ 🏪 เพื่อประสานการสั่งการงานบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษ 🚒 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง 👮‍♀️👩‍🚒👷‍♂️

🔆 พบเหตุด่วน หรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ 🛣 📞 EXAT Call Center 1543

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.